eXTReMe Tracker omroep

woensdag, april 05, 2006

In verband met zeer drukke werkzaamheden wordt deze site voorlopig niet bijgehouden. Graag verwijzen we jullie de komende weken door naar...

VillaMedia
Medialog
MediaMagazine
Broadcast Magazine
Publiek Centraal


Verder zoeken we mensen die deze site zouden willen gaan maken. Interesse? mail naar ons!

zaterdag, april 01, 2006

Nieuwe radioprofielen in april aan omroepen gepresenteerd (Spreekbuis)

Het College van Omroepen heeft in meerderheid positief gereageerd op de radioplannen van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep. Zendercoördinator Jan Westerhof is als projectleider met werkgroepen en zenderredacties bezig de nieuwe profielen uit te werken.

Westerhof is uiteraard tevreden over het positieve advies van de omroepen. ‘Ze spreken van een optimum tussen noodzakelijke bezuinigingen enerzijds en beleidsimpulsen tot vergroting en verbreding van het bereik van luisteraars anderzijds. Ik had het zelf niet mooier kunnen zeggen.’ De plannen voorzien in een bezuiniging van 13 miljoen euro. Ondanks de grote ingreep wil de Publieke Omroep bepaalde doelgroepen beter bereiken dan nu gebeurt. Vooral 747AM, Radio 4 en de Concertzender gaan op de schop. 747AM wordt omgedoopt in Radio 5 en gaat door de week meer ‘lichte’ muziek brengen. Radio 4 wordt puur een klassieke muziekzender, terwijl de Concertzender jazz, wereldmuziek en cultureel-informatieve programma’s zal bieden.
Een deel van de omroepen is het met de nieuwe opzet niet eens. KRO, NCRV, IKON en Educom maken bezwaar tegen de klappen die vooral de informatieve programma’s op 747AM krijgen. Zo zullen DolceVita (KRO) en Plein Publiek (NCRV) verdwijnen. Job de Haan, hoofd IKON Radio: ‘De zorgvuldig opgebouwde horizontale programmering heeft het loodje gelegd. Ook de succesvolle samenwerking tussen IKON, HUMAN en eerst TELEAC/NOT en later nieuwkomer LliNK in het debatprogramma DESMET Live (later 747live) is vooralsnog gesneuveld. Daarvoor in de plaats is gekomen een zender die door de week een Januskop heeft. Overdag een pretentieloze muzikale vergaarbak en 's avonds een lappendeken van allerlei kleine zendgemachtigden die conform hun identiteit hun ei leggen met de nadruk op het gesproken woord. Voor de IKON, HUMAN en LliNK zit er niets anders op dan te bezien hoe de samenwerking toch intact kan blijven en wel zodra de lichte muziek overdag is weggestorven.’

Ondanks de kritiek ziet Westerhof genoeg draagvlak voor de plannen. ‘Ik verwacht geen grote bestuurlijke hobbels, ook nu het College heeft ingestemd.’
De zenderredacties en enkele werkgroepen (voor de Concertzender-nieuwe-stijl en de toekomstige dagprogrammering van Radio 5) zijn dan ook al aan het praten over de nieuwe profielen. ‘We moeten de schets die in het voorgenomen besluit staat nu verder uitwerken. Dat moet in april rond zijn’, meldt Westerhof. ‘Dan presenteren we de nieuwe profielen aan de omroepdirecties, zodat die er weer over kunnen adviseren. Vervolgens stelt de Raad van Bestuur de schema’s vast en in de periode mei-juni kunnen de omroepen intekenen. De tijd dringt, want de nieuwe programmering begint al in september. De intekening wordt nog een heel gepuzzel, de grote omroepen hebben recht op drieduizend uur radio en driekwart van het proportionele budget. Daar moet goed op worden gelet.’
Al met al moet de nieuwe programmering leiden tot een toename van het luistertijdaandeel van 28 procent tot 33 procent. Het College van Omroepen vraagt zich af of de inschattingen realistisch zijn. Westerhof: ‘Het is natuurlijk geen exacte wetenschap, maar ik heb alle vertrouwen in de kennis van KLO. De analyse van KLO van de gevolgen van de komst van Talpa bleek bijvoorbeeld tot op een tiende procent nauwkeurig. En ook de inschatting die is gemaakt toen de radio DJ’s werden weggekocht klopte.’

Met enige verwondering heeft Westerhof het nieuwe radio-initiatief van de KRO waargenomen. Via de website www.devrijekro.nl zijn radioprogramma’s van de omroep te beluisteren, waaronder het bedreigde Dolce Vita. ‘Tegenover mijn huis staat een kerkje van de Vrije Katholieke Kerk, maar ik geloof dat er iets anders mee wordt bedoeld. Ik heb wel begrip voor de emotionele reactie op de bezuinigingen en je kunt er natuurlijk je schouders over ophalen. Maar het moet onze inzet zijn om gemeenschapsgeld goed en efficiënt in te zetten. Dit leidt op langere termijn tot fragmentatie van het publieke aanbod. Alleen grote en sterke merken zullen in een steeds gevarieerder en internationaler wordende mediamarkt overleven. RTL is wel in handen van Bertelsmann, SBS is ook onderdeel van een groot internationaal concern. Dit doet me denken aan de strijd van de kleine kruideniers in de jaren zestig tegen Albert Heijn, en die hebben de kruideniers verloren.’

vrijdag, maart 31, 2006

Nieuwe vooravond publieke zenders tekent zich af (ANP)

De zenderleiding van Nederland 1, 2 en 3 is in overleg met de omroepen een nieuwe vooravondprogrammering overeengekomen. De nieuwe programmering geldt vanaf september wanneer Publieke Omroep (PO) het zogeheten netoverschrijdend programmeren doorvoert. Dat meldde zendercoordinator T. van Dijk vrijdag. De raad van bestuur PO moet volgende week nog wel instemmen met de plannen.

In het nieuwe model geldt Nederland 1 als een verstrooiende familiebrede zender. De vooravond begint daar om 18.00 uur met het NOS Journaal. Daarna volgen '1 Vandaag' (het huidige 2 Vandaag, 18.30 uur), Lingo (19.00 uur), medische programma's (19.30) en het 8 uurjournaal.

Op Nederland 2 begint de vooravond om 17.30 uur met MAX & Catherine. Daarna is er plaats voor de quiz That's the Question (18.30 uur), Man Bijt Hond (19.00) en Netwerk (19.30). Nederland 3 start aansluitend aan Z@pp vanaf september om 19.00 uur met Onderweg Naar Morgen, gevolgd door De Wereld Draait Door (19.30 uur). Omstreeks 20.25 uur is er ook op die zender plaats voor de avondprogrammering.

Henk Hagoort: De vooravond... (EO)

EO-directeur Henk Hagoort op zijn weblog:

Gisteren was een enerverende dag in het Hilversumse. In de ochtend kwamen alle omroepdirecties bij elkaar om samen met de netcoördinatoren een finale uitspraak te doen over de voorliggende genreschema’s. Op het laatste moment werd er ook nog een ingrijpende wijziging voorgesteld, die al enkele weken door Hilversum gonsde.
Het voorstel was om de vooravond van het nieuwe Nederland 1, 2 en 3 om te gooien. Het is wat ingewikkeld, maar het komt er op neer dat Onderweg Naar Morgen zou verhuizen van Nederland 3 naar Nederland 1, dat onze medische programma’s naar Nederland 2 zouden gaan voorafgaand aan Netwerk en dat Man Bijt Hond uiteindelijk op Nederland 1 terecht zou komen ten kosten van Lingo, dat dan vervalt. Volgt u het nog?

Hoe dan ook, het voorstel leidde tot veel onrust. Het was allemaal begonnen met De Wereld Draait Door (DWDD). Dit programma zou een plek krijgen om 20.30 uur op het nieuwe Nederland 3 en geldt als zogenaamd vast 'anker' in de programmering. Net als NOVA, Netwerk en een aantal andere dagelijkse programma’s. Het zijn de vaste waarden waar omheen het schema wordt gebouwd. Tijdens de afspraken over de verhuizing van Netwerk naar 19.30 uur hebben we met elkaar afgesproken dat Netwerk niet tegenover DWDD zou komen (dat nu tussen 19.00 en 20.00 geprogrammeerd staat). Dat leek ook te lukken. Toen de afgelopen weken DWDD toch naar 19.30 verplaatst leek te worden, hebben we als EO en NCRV laten weten dat we dat slecht vonden voor Netwerk, dat het toch al lastig genoeg zal hebben een nieuwe plek om 19.30 uur in te nemen. Maar gisteren kwam dan alsnog het voorstel om de boel toch om te gooien. Het verzet van de omroepen was behoorlijk groot.

Vooral de verhuizing van Onderweg Naar Morgen van Nederland 3 naar Nederland 1 werd door de aanwezigen niet begrepen. Hoe leg je dat uit? De Publieke Omroep koopt een soap aan om een jonger publiek te bereiken, dan hoort dat programma toch op de jongere zender? Ik was echt verbijsterd dat BNN ermee akkoord leek te gaan en ook instemde met een aanpassing van de soap gericht op een iets ouder publiek! Van het vaststellen van schema’s kwam deze vergadering niets meer. In de loop van de middag kwam er een mail waarin Ton van Dijk aangaf de genreschema’s van Nederland 1 en 2 ongewijzigd te laten. Wat nog onduidelijk is, is waar DWDD nu terecht gaat komen. Ik zou zeggen niet tegenover Netwerk!

dinsdag, maart 28, 2006

TROS-erfenis in nieuw bedrijf (ANP)

De TROS is van plan haar tv-werknemers en tv-programmarechten onder te brengen in een joint venture, samen met Dullaert & Dumas Film en TV Producties. Een beslissing daarover is nog niet gevallen, maar die wordt deze week verwacht, aldus M. Visch van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) dinsdag. Een TROS-woordvoerster zei dat ze niet op de kwestie kan ingaan.

Met de joint venture wil de TROS haar toekomst in eigen handen houden, terwijl staatssecretaris Van der Laan (Media) juist meer macht aan de raad van bestuur Publieke Omroep (PO) wil geven. Die raad gaat vanaf 2008 bepalen welke programma's worden uitgezonden en welke niet. Als PO bepaalde TROS-titels niet wil hebben, kan de joint venture ze altijd nog uitbaten bij commerciële zenders.

De Grootste Familie van Nederland hoopt met deze constructie zijn slagkracht te vergroten. Het omroepplan van Van der Laan voorziet er ook in dat de omroepen op diverse platforms actief moeten zijn. Dus ook op internet en digitale kanalen. De TROS denkt dat alleen te kunnen doen als de omroep zelf feitelijk een productiebedrijf is.

De NVJ vindt het voorgenomen samenwerkingsverband schandalig. Momenteel werken er 145 mensen bij de TROS en de vakbond vreest dat zeker niet iedereen mee kan naar het nieuwe bedrijf. ,,Ook lijkt me duidelijk dat de werknemers die wel meegaan niet meer onder de omroep-cao zullen vallen. Dat vind ik een zeer ongewenste ontwikkeling, zeker als je in aanmerking neemt dat het nog zeer de vraag is of de plannen van Van der Laan, zoals ze nu voorliggen, zullen doorgaan'', zegt Visch.

De roep om de tv-rechten van de afzonderlijke omroepen centraal te beheren wordt steeds groter. Zo kunnen die bijvoorbeeld ook makkelijker in het buitenland worden uitgebaat. Een PO-woordvoerder vindt het plan van de TROS daarom een heilloze weg. ,,Op deze manier wordt het omroepbestel uitgehold. Laat de TROS dan een echte keuze maken en commercieel gaan.''

In 't Gooi wordt ook over die mogelijkheid gespeculeerd. Volgens Visch sprak TROS-voorzitter Van Doodewaerd eerder al met John de Mol over de mogelijkheid om de invulling van het tweede net van Talpa te verzorgen. De Mol is wel geïnteresseerd in de TROS-titels, maar niet in al het personeel. Via de nieuwe constructie kunnen TROS-titels wel op bijvoorbeeld Talpa worden uitgezonden, waardoor op termijn Talpa 2 feitelijk een commerciële versie van de TROS kan worden.

TROS-programma's en personeel in joint venture (VillaMedia)

TROS gaat een joint venture aan met Dullaert & Dumas Film en TV Producties. Daarbij zullen alle programma's en rechten overgaan naar de joint venture, inclusief het personeel. De TROS behoudt 51% van de aandelen, D&D krijgen 49%. Deze percentages zullen na 2008 omgedraaid worden. De TROS ziet dit als de enige manier om te overleven. Door de plannen van Medy van der Laan blijft er te weinig geld over om 145 man aan het werk te houden, denkt de omroep. De TROS wil wel nadrukkelijk in het publieke bestel blijven. Niet alleen de financiën zullen een rol gespeeld hebben in de beslissing tot een samenwerkingsverband. Het is wellicht ook een manier om onder de toenemende macht van de Raad van Bestuur uit te komen. De rechten van de publieke programma's verhuizen immers naar de joint venture. De NVJ vindt het samenwerkingsverband schandalig. Secretaris Omroep Marc Visch: "Het is ernstig wat hier gebeurt. De werkgelegenheid van de TROS-medewerkers lijkt nu wellicht veilig, maar wat gebeurt er na 2008? En over de arbeidsvoorwaarden is ook niets bekend. Wat is bij zo'n joint venture de waarde van de TROS nu eigenlijk nog? De TROS loopt erg vooruit op de zaak door zich te baseren op plannen van Van der Laan, waarvan heel Hilversum en Den Haag nu roepen dat ze niet doorgaan."

zaterdag, maart 25, 2006

MAX wil reclamevrije omroep (Broadcast Magazine)

In een column op tv heeft voorzitter Jan Slagter gepleit voor een reclamevrije Publieke Omroep. "Wist u, dat de Ster binnenkort de reclameblokken van 6 naar 7 minuten mag uitbreiden? Ik weet zeker dat u, net als ik, al na een minuut er schoon genoeg van hebt. Mijn stelling is dan ook: per 1 september geen reclame meer op de publieke zenders. Uit elk onderzoek blijkt telkens weer dat televisiereclame de grootste bron van ergernis is. Het past gewoon niet bij een Publieke Omroep, vindt zelfs 70% van de Nederlanders. Daarom pleit Omroep MAX al vanaf zijn oprichting voor reclamevrije publieke zenders. De knoop moet nu maar eens worden doorgehakt. En dat is niet zo moeilijk, want een kamermeerderheid van CDA, Partij van de Arbeid, D66, SP en ChristenUnie is er voor".

"Ook tot het Binnenhof is het doorgedrongen dat juist door al die reclameblokken kijkers wegzappen en de Publieke Omroep op die manier haar marktaandeel ziet teruglopen. En dat in een tijd dat Hilversum alle zeilen moet bijzetten om juist kijkers vast te houden. De vraag is nu hoeveel geld het kabinet over heeft voor een zuiver publiek bestel. MAX vindt dat een louter publieke taak met louter publiek geld betaald moet worden. Wanneer de Publieke Omroep in de race om reclamegelden niet meer hoeft te concurreren met de commerciële zenders, dan pas kunnen echt wensen van kijkers op de eerste plaats gesteld worden. En daar gaat het om. Het nieuwe programmaschema gaat per 1 september in en dat lijkt mij een uitgelezen kans zonder reclameblokken de Publieke Omroep een extra impuls te geven. Daarom minister Zalm, kom over de brug, dan kan Loekie na bijna veertig, trouwe dienstjaren eindelijk met pensioen."

Nieuwe programmering Radio 1? (Medialog/VillaMedia/Radiofreak)

Zendercoordinator Jan Westerhof wil dat Radio 1 op de schop gaat. We hebben even gebeld, maar de omroepen zijn nog niet akkoord met het nieuwe uitzendschema:

06.00: Radio 1 Journaal (NOS)
09.00: Actualiteiten EO of VPRO (beurtelings)
11.30: Consumentenprogramma (VARA)
12.00: Radio 1 Journaal (NOS)
13.00: Stand.nl (NCRV) + 13.30: Portret
14.00: KRO actualiteiten (KRO)
15.00: AVRO actualiteiten (AVRO)
16.00: Radio 1 Journaal (NOS)
18.30: Hardtalk
19.00: Kunststof (NPS)
20.00: Diverse programma’s (LLINK/TROS/BNN)
21.00: United (BNN)
22.00: Langs de Lijn (NOS)
23.00: Met het oog op morgen (NOS)
00:00: Nachtprogramma (diverse omroepen)

Nu maken EO, VPRO en VARA iedere dag De Ochtenden en AVRO, KRO en NCRV 1opdeMiddag, maar volgens het nieuwe schema krijgt elke omroep weer een eigen actualiteiten-uur.

vrijdag, maart 24, 2006

'Uitzending Gemist' op KPN IPTV (Planet via Broadcast Magazine)

KPN en Publieke Omroep hebben een overeenkomst gesloten om de video-on-demand dienst Uitzending Gemist via IPTV te kunnen distribueren.
Dit betekent dat abonnees van KPN IPTV straks (herhalingen van) televisieprogramma's van de publieke omroepen op televisie kunnen bekijken op elk moment dat het hun uitkomt. KPN zegt de eerste aanbieder te zijn die Uitzending Gemist op televisie zal brengen. De programma's worden in veel hogere beeldkwaliteit aangeboden dan nu op internet het geval is. KPN zal IPTV in het tweede kwartaal van 2006 introduceren, zo bevestigde KPN-bestuurder Eelco Blok deze week bij de presentatie van de nieuwe marketingstrategie van KPN. KPN houdt het nu op 'een zenderpakket van minstens 40 televisie- en 60 radiozenders' en interactieve diensten, eerder werden 50 tv-zenders als basis genoemd.

NOS stopt met nieuwsflitsen (Telegraaf)

Het NOS Journaal stopt nog deze week met de nieuwsflitsen die sinds afgelopen zomer in de avonduren waren te zien op Nederland 2. Het is een keuze die is gemaakt in de veel grotere bezuinigingsoperatie, bevestigde een woordvoerder donderdagavond. „Geld is de hoofdreden.”

De NOS moet tot en met 2007 ongeveer tien miljoen euro bezuinigen. Het schrappen van de nieuwsflitsen kon probleemloos worden doorgevoerd en scheelt bovendien in de werkdruk, aldus de toelichting.

Met de korte bulletins wilde het NOS Journaal de kijkers ook tijdens de televisieavond op de hoogte houden van het laatste nieuws. Zonder de nieuwsflitsen is er tussen 18.00 uur en middernacht geen nieuws te zien op Nederland 2.

dinsdag, maart 21, 2006

Blik op de Weg mag voorlopig niet naar Talpa (ANP)

Producent Leo de Haas van het AVRO-televisieprogramma Blik op de Weg mag tot eind van het jaar niet verder met Talpa onderhandelen. Dat heeft de rechtbank in Arnhem dinsdag bepaald in het kort geding van de AVRO tegen Leo de Haas TV Producties.

De Haas ging begin februari praten met Talpa, omdat hij vond dat de AVRO te lang treuzelde met een definitief contract voor nieuwe afleveringen tot en met 2008. De producent wilde zekerheid over de toekomst van het bedrijf, omdat het maken van Blik op de Weg het grootste deel van het totale werk van De Haas beslaat.

Volgens de AVRO was er echter al sprake van een bindende overeenkomst, die af te leiden viel uit de onderhandelingen die tot dusver mondeling en per mail over de nieuwe serie waren gevoerd. De rechtbank in Arnhem is het met de AVRO eens dat er al een vervolgovereenkomst was. Behalve over Blik op de Weg betreft het onderhandelverbod ook soortgelijke verkeersprogramma's.

De rechtbank bepaalde verder dat De Haas ook de eerstvolgende afleveringen op tijd moet aanleveren. Aanstaande zondag staat de eerste uitzending gepland en de AVRO had vorige week de banden nog niet binnen. Of die afleveringen worden gepresenteerd door de vaste presentator Leo de Haas zelf, is niet helemaal zeker. De Haas was vorige week ziek en de AVRO heeft aangeboden een vervanger te regelen.

Talpa kon dinsdag nog niet inhoudelijk reageren op de juridische verwikkelingen. ,,We gaan de uitspraak eerst goed bestuderen'', meldde een woordvoerder van de zender dinsdag.

KRO begint radiokanaal via internet (ANP)

De KRO begint woensdag onder de noemer 'devrijekro.nl' met een radiokanaal dat via internet uitzendt. Vanaf 8.00 uur kunnen mensen er terecht voor bijna alle programma's die KRO-radio te bieden heeft.

Het station is vooral opgericht om het Radio 747-programma Dolce Vita te redden. Wegens omroepbezuinigingen moet dat programma van Karin de Groot en Rémi van der Elzen per september verdwijnen. Radio 747 wordt dan namelijk omgevormd tot een zender voor lichte muziek. ,,Nimmer laten wij ons den mond snoeren'', dachten de KRO-medewerkers en kwamen daarom met het internetkanaal op de proppen.

Door de nieuwe koers van Radio 747 moeten programma's als NCRV's Plein Publiek en Dolce Vita het veld ruimen. ,,De KRO grijpt de duizendste uitzending van Dolce Vita (8.00-9.30 uur) woensdag aan om zijn eigen radiobeleid vorm te geven en niet meer volledig afhankelijk te zijn van de besluiten van de raad van bestuur Publieke Omroep (PO)'', aldus een woordvoerster van de omroep dinsdag.

Naast Dolce Vita is er op devrijekro.nl ook ruimte voor KRO-programma's als Het Theater van het Sentiment, Tijd voor Twee, Goudmijn, Adres Onbekend (Radio 2), Rab Radio (Radio 3FM), KRO-concerten op Radio 4 en onderdelen van KRO's 1opdemiddag (Radio 1). Op termijn zijn er ook programma's uit het KRO-archief te horen.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?